recent nieuws - Waarschuwing en advies ivm corona risico:

Patiënten met koorts  , griepaal syndroom of corona risico worden dringend verzocht om 

eerst telefonisch contact te nemen met één van onze dokters


Beschikbaarheid
Wij zijn elke werkdag telefonisch tot uw beschikking van 8 h. tot 18h30. (Behalve op vrijdag: tot 18h.)
soms is onze telefoon reeds bezet door een andere patient.
Dan wordt er automatisch doorgeschakeld naar het antwoordapparaat. U kan niets inspreken.
Bel gewoon even later opnieuw. Tijdens de drukste momenten wordt doorgeschakeld naar een telefoonhulp.                                                                                

2 en 3 de consultatieruimte: 

Er is een 2 de en 3de  consultatieruimte beschikbaar in de benedenverdieping. Deze zijn enkel met de trap toegankelijk.

De wachtzaal voor deze ruimtes is boven. De zittende arts zal u boven komen halen als het uw beurt is.

                                                                                                  
Dringende gevallen
Gelieve ons dan telefonisch te contacteren. Wij zorgen zo snel mogelijk voor hulp naargelang de nood.
Zo de toestand dringend en ernstig is, er bewusteloosheid is, en of u een transport naar het ziekenhuis nodig acht bel dan 112!  

Consultaties: We werken enkel na afspraak.
In de mate van het mogelijke worden de uren van uw afspraak gerespecteerd. 
Onverwachte of dringende problemen kunnen soms voorrang krijgen.

Een gemiddelde consultatie duurt 12 à 15 minuten. Als u meer tijd nodig hebt gelieve dit aan te geven of een "gesprek" te boeken. 

Voor 2 patienten dient u ook 2 afspraken te vragen of te maken

voor een verzekeringsonderzoek dient u ook een "gesprek"  aan te vragen. 

huisbezoeken: 
Gelieve deze vooraf en voor 10 uur ' s morgens aan te vragen. 
Deze zijn enkel bedoeld voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen.

De huisbezoeken worden verdeeld tussen de artsen volgens hun beschikbaarheid. 


attesten en medicatievoorschriften:

Er worden geen voorschriften, medische attesten, arbeidsongeschiktheidsattesten afgeleverd via telefonisch verzoek of via email.

Dit is gewoon niet toegestaan om medicolegale en deontologische redenen. 

Gelieve hiervoorsteeds een afspraak in te boeken. 

Voor verslagen in het kader van verzekeringen gelieve een dubbele afspraak "gesprek"  te boeken. 


praktijkinrichting:

onze praktijk is uitgerust voor  de uitvoering van ondermeer:

EKG (electrocardiogram), kleine heelkundige ingrepen, gynecologisch onderzoek, 

onderzoek van pasgeboren babies en kinderen, toediening van vaccinaties, ... 


wachtdienst
Tijdens het weekend, feestdagen of ' s nachts  kan u  voor medische problemen steeds terecht bij de 
DOKTER VAN WACHT:  tel = 1733
De WEEKEND WACHTPOST- DR VAN WACHT  is op het adres:Hendrik Consciencestraat 33
Leuven.      

U kan hier terecht op:

vrijdagavond vanaf 18h, zaterdag en zondag tot maandagochtend 8 h  .

zie ook website: www.w8post.be

de apotheek van wacht: www.geowacht.be


Werkwijze en collegialiteit tussen dokters in deze praktijk:

De dokters in deze praktijk zijn bijgeschoold en werken volgens

de klassieke, best mogelijke huidige medische praktijk.

Er wordt nauw samengewerkt en er is dagelijks overleg.

wij zijn een "groepspraktijk" met 1 gemeenschappelijk dossier. 

Er is onderling geen "concurrentie". Zo nodig nemen ze elkaars consultaties over.

De patiënten zijn allemaal "onze" patiënten en de medische dossiers worden gedeeld.

Hebt u problemen over deze werking gelieve ons aan te spreken.